Onze tango

De tango :

een onvoorziene ontmoeting tussen een man en een vrouw
een enig en bevoorrecht moment
een dialoog, die men improviseert, in een teder en heftig spel met twee, dat
een plechtige uitdaging van onze creativiteit wordt

Onze taak bestaat er in deze tango te vinden, dit drijvend zich verplaatsen, intens en tijdloos, van twee lichamen, harmonieus verenigd in de ruimte, die zich ten slotte samensmelten
in eenzelfde ritmiek
van de beweging,
in één en hetzelfde luisteren
naar de muziek.

Tekst Gisela Graef- Marino